เรียนภาษาอังกฤษ Recovery สถาบันสอนภาษา
»  หน้าแรก
»  เกี่ยวกับ Recovery
»  ติดต่อ Recovery
»  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
»  หลักสูตร สำหรับบริษัท
»  วิธีการลงทะเบียน
»  ภาพบรรยากาศการเรียน
»  สะท้อน ความสำเร็จ
»  คำถามยอดฮิต
»  รวมลิงค์ แลกลิงค์
»  แผนผังเว็บไซต์

การพัฒนาทักษะสำหรับนักว่ายน้ำ
(Progression Stroke Drills for
National Tip Top Squad Members)

 

ขั้นตอนการพัฒนาทักษะท่าฟรีสไตล์ และกรรเชียง

 • เตะเท้าด้านหลัง (ตะแคง) หายใจ ทุก ๆ การเตะเท้า 12 ครั้ง
 • เตะเท้าด้านข้างและใช้มือพายน้ำ โดยในท่าฟรีสไตล์ เน้นให้นิ้วโป้งชี้ลงข้างล่าง ส่วนท่ากรรเชียงเน้นให้นิ้วโป้งชี้ขึ้น และคางชิดกับหัวไหล่ที่อยู่ผิวน้ำ สายตามองตรง หน้านิ่ง

  การพายน้ำนั้น นิ้วมืออยู่ต่ำกว่าข้อมือ และข้อศอกอยู่สูงกว่าข้อมือตามลำดับ เพื่อป้องกันข้อศอกงอหรือศอกตกนั่นเอง ข้อมือต้องไม่เกร็ง ไม่จำเป็นต้องทำมือเป็นอุ้ง การพายน้ำอาจใช้ Paddle  ในการพายน้ำได้เป็นการเพิ่มความหนักกับการจับน้ำได้อีก Paddle ที่ใช้ สามารถใช้ขนาดใหญ่ได้

  การเตะเท้า 12 ครั้ง จะเร่งการปฏิบัติด้วยการเน้นการพายน้ำด้วยการกดลง
  และสามารถทำสลับทั้งสองข้างซ้ายและขวาได้ การกดฝ่ามือลงในการพายน้ำ จำเป็นอย่างยิ่งในท่ากรรเชียง
 • การว่ายแขนเดียว โดยเตะขา 12 ครั้ง แล้วเปลี่ยนข้างจากซ้าย – ขวา การเพิ่มหรือลดจำนวนการเตะเท้า เป็นสิ่งที่ทำได้ จำนวนครั้งของการเตะเท้ามากยิ่งจะยากกว่า โดยยังคงรักษาลักษณะของฝ่ามือโดยนิ้วโป้งชี้ขึ้น สำหรับท่าฟรีสไตล์ และนิ้วโป้งชี้ลงสำหรับกรรเชียง ท่านี้ต้องพยายามรักษาตำแหน่งของศีรษะให้นิ่งขณะแขนเปลี่ยนจากซ้าย-ขวา หรือ ขวา-ซ้าย
 • แบบฝึก 99,77,55,33 คือ เลขตัวแรกคือจำนวนครั้งที่เตะเท้า และเลขตัวที่สอง (เท่ากัน) คือจำนวน สโตร์คที่ใช้ว่ายอย่างสมบูรณ์ในท่าปกติ ฟรีสไตล์และกรรเชียง รักษาความต่อเนื่อง ความเร็วในการเปลี่ยนข้าง (ซ้าย/ขวา) จะสร้างระยะทางต่อสโตร์คมากขึ้นได้

  จุดสำคัญ ต้องมั่นใจได้ว่า การกลิ้งลำตัวต้องกลิ้งตลอดแนวยาวของลำตัว
  สะโพกและไหลนักกีฬาสามารถประเมินด้วยความรู้สึก
  ของตนเองด้วยการดึงแขนเพียงข้างเดียว จากการวางมือลงสู่ผิวน้ำ คือ ผ่านลำตัว และผลักจนสุด ในจังหวะสำคัญตอนผลักสุดจะใช้การเตะเท้าช่วย ลำตัวจะกลิ้งตลอดแนวยาวของลำตัว ความรู้สึกนี้จะอยู่ในทุก ๆ สโตร์คทั้งท่าฟรีสไตล์และกรรเชียง
 • ว่ายแบบ 3 แขนแล้วจึงเปลี่ยน โดยเตะเท้า 12 ครั้ง ด้วยการดึงแขนเร็ว 3 แขน โดยกลิ้งสะโพกก่อนแขนฝ่ามือลงสู่ผิวน้ำ (Arm Enkey) ห้ามหายใจขณะใช้แขน แต่ให้หายใจในช่วงกลางของการเตะเท้า
 • ว่ายแบบ 3 แขนแล้วจึงเปลี่ยน แต่คราวนี้เปลี่ยนเมื่อครบ 5,7,9 หรือ 11 แขนซึ่งขึ้นอยู่กับเพศและความสามารถของนักว่ายน้ำใน
  การทำ Drills แต่ยังคงรักษาการเตะเท้าแบบ 12 ครั้งอยู่
 • ว่ายแบบช้า (Slow motion) เป็นการว่ายแบบที่มีความสมบูรณ์แบบของเทคนิคการว่ายโดย ว่ายช้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ยกเว้นการกลิ้งสะโพก และการผลักสุดในช่วงสุดท้ายของ FR และ BK
 • ว่ายแบบ “MAX” ทั้งเป็นการออกแรงเต็มที่ทั้งจำนวนสโตร์ค/นาที (Stroke Rate) และออกแรงเต็มที่ในการกลิ้งสะโพกโดยท่าฟรีสไตล์จะหายใจทั้ง 2 ข้างและเตะเท้าอย่างต่อเนื่องส่วนท่ากรรเชียง
  ให้ยกศีรษะสูงและหมุนแขนเร็วที่สุด

เราสามารถดัดแปลงได้เพิ่งเติมดังนี้

 • ท่าฟรีสไตล์ ให้ใช้ ตีนกบแบบสั้น
 • ท่ากรรเชียง ให้ใช้ แขนซ้าย 3 ครั้ง ช้า ๆ แขนขวา 3 ครั้ง ช้า ๆ และใช้ 6 แขนต่อเนื่องเร็ว ครั้งแรกทำ 25 เมตร และ 50 เมตร

“ต่ำสุด และสูงสุด” ที่ว่าใช้ต่ำสุดคือจำนวนสโตร์คไม่ว่าจะเป็น Drills หรือการว่ายก็ตาม และสูงสุดคือการออกแรงพยายาม ให้เต็มที่ เราจะรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน ผู้ฝึกสอนควรระลึกถึงข้อนี้เสมอ และในนักว่ายน้ำระดับสูง ผู้ฝึกสอนจะเพิ่งการตรวจสอบชีพจรเข้าไปด้วย โดยการวัดจำนวนครั้งที่ชีพจรเต้นภายใน 10 วินาที (หรือติดต่อ Webmaster เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์วัดชีพจรอิเล็กโทรนิกส์แบบไร้สาย)

ว่ายเน้นการกลิ้งสะโพก ที่ความเร็วที่แตกต่างกัน ในท่าฟรีสไตล์และท่ากรรเชียง เช่น ว่ายกรรเชียง 4 สโตร์ค ว่ายฟรีสไลต์ 4 สโตร์ค และเราอาจจะเพิ่มการจับน้ำเข้าไปในแต่ละสโตร์คได้ และการจับน้ำในช่วงแรกของสโตร์เป็นสิ่งสำคัญมาก นั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความถูกต้อง และจะเป็นการเริ่มต้นของการจับความรู้สึกของแรงกดที่ฝ่ามือและที่หน้าแขนหรือท้องแขน (furearms) นั่น! จะเป็นความเร็วของการว่ายน้ำในตอนต้น

ความสมบูรณ์ของความก้าวหน้า เกิดจากการใช้เวลาร่วมกันอย่างช้า ๆ ระหว่างการค้นหาสโตร์คของผู้ฝึกสอนและนักว่ายน้ำ อย่ารีบทำ Drills ลำดับขึ้นของการ Drills อันต่อ ๆ ไปจะเกิดขึ้นเนื่องจากความสมบูรณ์ของ Drills ขั้นนี้แล้วและอุปกรณ์ใน Drillsต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตีนกบ หรือ Paddle เมื่อถอดออกแล้ว ความสมบูรณ์ของ Drills ยังคงมีอยู่เช่นเดิม ผู้ฝึกสอนควรสังเกตความสามารถในการทำ Drills  และนักว่ายน้ำจะรู้สึกถึงการเพิ่มขึ้นของความเร็ว และการเร่งที่เกิดขึ้นเสมอ เพราะนั่นจะทำให้พบทักษะที่เพิ่มมากขึ้น มากขึ้นเสมอ การทำ Drills ไม่มีอะไรที่ง่าย ๆ มันมีอะไรมากมายที่จะทำให้สโตร์คเสีย ถ้าไม่ได้ตั้งใจทำให้ถูกต้องในแต่ละสโตร์ค เลยทีเดียว สโตร์คที่ดีมักเริ่มจาก Drills ที่ถูกต้องอย่างช้า ๆ และสมบูรณ์จนไปถึงความตั้งใจสูงสุด สู่การออกแรงสูงสุดในแต่ละสโตร์ค หมายเหตุ  แบบฝึก (Drills) เหล่านี้สามารถใช้ได้ในระยะทาง 25 หรือ 50 เมตร และบางครั้งอาจใช้ Paddle ด้วย

ที่มา : แปลและเรียบเรียงโดย โค้ชมือใหม่ 143

 

ดาวน์โหลด Mind Map เรื่อง การพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ

Mind Map ทำอะไรได้บ้าง?

 • ย่อหนังสือทั้งเล่ม เหลือ 1 หน้า เพื่อช่วยในการจดจำ และดึงออกมาใช้งานได้ง่ายขึ้น
 • ใช้แก้ปัญหาในเรื่อง การลงทุน
 • ใช้ในการสื่อสาร หรือนำเสนองาน
 • ใช้ในการวางแผนการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยว
 • ใช้ในการสร้าง บทละคร
 • อื่น ๆ


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรภาษาอังกฤษ | หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท | วิธีลงทะเบียน เรียนภาษาอังกฤษ | ภาพการเรียนภาษาอังกฤษ
ความประทับใจจากการเรียนภาษาอังกฤษ | คำถามที่พบจากการเีรียนภาษาอังกฤษ | รวมลิงค์เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ | ติดต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ | Site Map


Copyright © Recovery Language School 2001 - 2012. All rights reserved.
Call center 0 2245 4995 (Auto)