»  หน้าแรก
»  เกี่ยวกับ Recovery
»  ติดต่อ Recovery
»  หลักสูตรภาษาอังกฤษ
»  หลักสูตร สำหรับบริษัท
»  วิธีการลงทะเบียน
»  ภาพบรรยากาศการเรียน
»  สะท้อน ความสำเร็จ
»  คำถามยอดฮิต
»  รวมลิงค์ แลกลิงค์
»  แผนผังเว็บไซต์

บทความภาษาอังกฤษ (Articles)
การทดสอบภาษาอังกฤษ (English Testing)

IELTS
(International English Language Testing System)

การทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน
ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็น แต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ...
อ่านต่อ>>
TOEFL
(Test of English as a Foreign Language)

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ
กล่าวได้ว่า TOEFL เป็นการสอบแบบมาตรฐาน ที่วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาในประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางของการเรียนการสอน...
อ่านต่อ>>

TOEIC
(Test of English for International Communication)
ทดสอบภาษาอังกฤษสมิทธิภาพ (English Proficiency Test) ที่ใช้ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ในการนำความรู้ภาษาอังกฤษมาใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
อ่านต่อ>>

CU-TEP
(แบบทดสอบมาตรฐานของศูนย์ทดสอบทางวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เพื่อวัดความามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  3  ทักษะ  คือ ทักษะการฟัง  การอ่าน  และการเขียน 
จัดทำขึ้นโดยเทียบเคียงกับข้อสอบ  TOEFL  ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ...
อ่านต่อ>>

TU-GET
(แบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ที่ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อทราบระดับความสามารถของผู้สอบ...
อ่านต่อ>>

 

ความรู้ทั่วไป
9 วิธีรักสมองของคุณ
1. จิบน้ำบ่อยๆ สมองประกอบด้วยน้ำ 85 เปอร์เซ็นต์
เซลล์สมองก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องการน้ำหล่อเลี้ยง ถ้าไม่มีน้ำ ต้นไม้ก็เหี่ยว ถ้าไม่อยากให้เซลล์สมองเหี่ยว ซึ่งส่งผลให้การส่งข้อมูลช้า กลายเป็นคนคิดช้าหรือคิดไม่ค่อยออก...
อ่านต่อ>>
พูดดีมีพลัง
“ภาษา”เป็นสิ่งที่สร้าง “อารมณ์” เพราะฉะนั้นถ้าใช้คำพูดที่ดี  อารมณ์ก็จะเป็น "บวก" แต่ถ้าใช้คำพูดไม่ดี อารมณ์ก็จะเป็น "ลบ" “อารมณ์บวก” คือ สิ่งที่จะสร้างพลัง สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับตัวเรา เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีชีวิตที่มีพลังเชิงบวก
อ่านต่อ>>
วิธีป้องกันโรคภูมิแพ้
อุบัติการของโรคภูมิแพ้จากการสำรวจทั่วโลก และการสำรวจในประเทศไทยเอง พบว่า เพิ่มขึ้น 3 – 4  เท่า ภายในระยะเวลา 40  ปีที่ผ่านมา ขณะนี้ประเทศไทย มีอุบัติการของโรคภูมิแพ้โดยเฉลี่ยดังนี้ คือ...
อ่านต่อ>>
เทคนิคการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ
(Progression Stroke Drills for National Tip Top Squad Members)
ขั้นตอนการพัฒนาทักษะท่าฟรีสไตล์ และกรรเชียง
อ่านต่อ>>
ความรู้จากแพทย์แผนจีน ลองนำไปปฏิบัติดู เพื่อสุขภาพ พลังและลมปราณที่ดี
หวีผมเบาๆ  บ่อยหน่อยช่วยให้ตาสว่าง และรากผมแข็งแรง (ใช้หวีซี่ห่างหน่อยแปรงเบาหน่อยเพื่อกันผมหลุด)
อ่านต่อ>>
ข้าวกล้องงอก ป้องกันโรคมะเร็ง และเบาหวาน ?
ถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ข้าวกล้องงอก (germinated brown rice) เป็นการนำข้าวกล้องมาผ่านกระบวนการงอก    ซึ่งโดยปกติแล้ว ในตัวข้าวกล้องเองประกอบด้วยสารอาหารจำนวนมาก เช่น ใยอาหาร กรดไฟติก
อ่านต่อ>>
เก๋ากี่ สมุนไพรจีน รักษาได้ทุกโรค?
เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว ที่สตรีชาวจีนบริโภคเก๋ากี่ทำให้ออนเยาว์และสวยงามกว่า มาตอนนี้โลกตะวันตกกำลังให้ความสนใจกับ "เบอรี่อันโด่งดัง" ที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคชนิดนี้
อ่านต่อ>>
วิธีป้องกันโรคมะเร็ง (Cancer)
Every person has cancer cells in the body. Thesecancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion...
อ่านต่อ>>
ดูดวง (Horoscope)
การ ดูดวง เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไร ไม่มีใครทราบ แต่ในปัจจุบัน เชื่อว่าคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักการ ดูดวง แม้นแต่คนเดียว การดูดวง กลายเป็นวิถีชีวิต เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ หรืออาจกลายเป็นวัฒนธรรมไปชะแล้ว แต่อย่างไรก็ตามอย่าให้การดูดวงกลายเป็นสิ่งกำหนดชีวิตของคุณไปซะหมดล่ะ ...
อ่านต่อ>>
เกมส์ (Games)
อันที่จริงแล้วเกมส์มีทั้งประโยชน์และโทษ ขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่น ว่าต้องการเล่นเกมส์
เพื่อวัตถุประสงค์อะไร บางคน เล่นเกมส์ เพื่อฝึกสมองฝึกความคิด เล่นเพื่อแก้เครียด
หรือ เล่นเพื่อฆ่าเวลา แต่หากว่า เราจะเล่น เกมส์ กันแบบเอาเป็นเอาตาย จริงจัง
หวังเอาชนะอย่างเดียว ต้องรบราฆ่าฟัน ต้องแก่งแย่ง จนอาจต้อง โกงเกมส์
ด้วยสูตรต่างๆ ...
อ่านต่อ>>

 

วันสำคัญต่างๆ
วันมหาปวารณา
วันสุดท้ายของเทศกาลเข้าพรรษา คนทั่วไปมักเรียกว่า “วันออกพรรษา” แต่น้อยคนจะรู้ว่าวันดังกล่าวมีอีกชื่อหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” ที่มีชื่อดังกล่าวก็เพราะเป็นวันที่พระภิกษุทุกรูป จะกล่าวปวารณาต่อกัน พิธีดังกล่าวถือเป็นสังฆกรรมอย่างหนึ่งที่ทำเฉพาะในวันสุดท้ายแห่งการจำพรรษา
อ่านต่อ>>
วันมาฆบูชา (Magha Puja Day)
Magha Puja Day is one of the most important Buddhist celebrations which falls on the full moon day of the third lunar month
อ่านต่อ>>


 


หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ | หลักสูตรภาษาอังกฤษ | หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท | วิธีลงทะเบียน เรียนภาษาอังกฤษ | ภาพการเรียนภาษาอังกฤษ
ความประทับใจจากการเรียนภาษาอังกฤษ | คำถามที่พบจากการเีรียนภาษาอังกฤษ | รวมลิงค์เว็บไซต์ ภาษาอังกฤษ | ติดต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ | Site Map


Copyright © Recovery Language School 2001 - 2012. All rights reserved.
Call center 0 2245 4995 (Auto)